Podbrdo Mountaineering Society

            

Last notice - Posted by: darkdog - Friday, 22 October 2021 15:13
KOČA NA ČRNI PRSTI BO ODPRTA 23 - 24.10.2021 / CRNA PRST HUT WILL BE OPEN 23 - 24.10.2021
News

News->Obvestila   
AKCIJA

AKCIJA \

AKCIJA "NA OBISK NA ČRNO PRST"

 

1.      Akcija; Na obisk na Črno prst« se ustanovi z namenom
         promocije Baške grape in Črne prsti ter njenih naravnih lepot  povezanih s
         prostim gibanjem v neokrnjeni naravi, v povezavi s turizmom in
         planinstvom.

2.      Akcije poteka v okviru Planinskega društva Podbrdo.

3.      Pot je potrebno premagati brez uporabe kakršnihkoli pripomočkov ali
         pomoči drugih oseb. Dovoljena je uporaba pohodnih palic.

4.      Sodelovanje v akciji temelji na poštenju in kodeksu o planinski etiki.
         Sodelovanje je na lastno željo in odgovornostjo.

5.      Vsak udeleženec akcije potrdi svoj vzpon v namensko vpisno knjigo na
         Črni prsti. V času sezone dobite le-to v planinski koči. Izven sezone pa
         se vpisna knjiga nahaja v zimskem bivaku. Vpis v knjigo naj bo čitljiv; tiskane črke in podpis.

6.      Akcija traja od 1. aprila do 1. decembra tekočega leta.

7.      Vsak član ki opravi 10 vzponov ali več za nagrado dobi majico

8.      Razglasitev rezultatov je na letnem občnem zboru PD Podbrdo.

9.      Pravila akcije:1 vzpon v 24 urah

       Izhodišča:
        Kal
        Trtnik ; Podbrdo
        Mencingerjeva koča (Bohinjska Bistrica)
        Vrh Bače
        Vogel, Rodica
Preberi celotno novico
VOLILNI OBČNI ZBOR PD PODBRDO - 2014

VOLILNI OBČNI ZBOR PD PODBRDO - 2014

VOLILNI OBČNI ZBOR PD PODBRDO

Planinsko društvo Podbrdo je 22. februarja povabilo člane in ljubitelje gorskega sveta na redni

občni zbor na Grahovo ob Bači, ki je bil hkrati tudi volilni. Za naslednje štiriletno obdobje

je bil soglasno izvoljen novi stari odbor. Društvo bo še naprej vodil dosedanji predsednik

Štenkler Tomaž.

V preteklem letu se je s plačilom članarine zapisalo PD Podbrdo 161 članov. Planinsko

sezono so s prizadevnim delom gospodarskega odseka, žičničarjev, markacistov in

oskrbnikov uspešno prebrodili. V dnevnik vzdrževalnih del so kot najzahtevnejša dela

zabeležili: utrditev petega stebra tovorne žičnice, čiščenje žlebov in vodnega zbiralnika,

povečanje obsega centralnega ogrevanja in kapacitete fotovoltaičnega sistema, dokončanje

podpornega zidu, pričetek izgradnje zunanjih sanitarij. Pri tem so našteli preko 2000

prostovoljnih delovnih ur. Voziček tovorne žičnice je po nosilni vrvi prisopihal na vrh kar 74-

krat. Teža prepeljane hrane in materiala je znašala cca 19 ton.

Lepo urejen Planinski dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti je prijazno in gostoljubno pozdravljal

pohodnike. V ta svet tišine in surove romantike planinske narave je lani vstopilo 1800

pohodnikov. V gorsko jutro pa se jih je na gori prebudilo 485. Varnost in udobnejšo hojo

so jim zagotavljale dobro vzdrževane planinske poti s kar tridesetimi novimi planinskimi

tablami.

Prepoznavnost PD Podbrdo so še utrdile tradicionalne spremljajoče prireditve: 12. pohod

Vinka Kobala, jubilejni 20. tek Ivana Anderleta na Črno prst, pohod po poteh Simon Kosa,

uspehi članov v Pokalu primorskih gorskih tekov. Odsek Grahovo – Koritnica je poskrbel za

vodenje šestih izletov, za srečanje planincev s sveto mašo na Črni prsti, sodeloval pa je tudi

pri vzpostavitvi tematske poti Na svoji zemlji.

V letu 2014 bo poglavitna naloga priprava dokumentacije za zamenjava strehe na planinskem

domu na Črni prsti in izgradnja čistilne naprave. Tehnično zelo zahteven projekt, ki bo

vključeval tudi helikoptersko pomoč, bodo izpeljali v sodelovanju s tehnično pisarno

Planinske zveze Slovenije s pomočjo evropskih sredstev. Zaradi izrednih vremenskih razmer

to zimo bo imel nadpovprečno veliko dela tudi markacijski odsek.

Po potrditvi novega statuta je predsednik Meddruštvenega odbora Posočja Gregor Rupnik

podelil pohvale PZS, ki jih je za uspešno delo v planinski organizaciji prejelo dvanajst

članov društva. V akciji »Na obisk na Črno prst« se jih je enajst povzpelo na goro več kot

15-krat, največkrat Simon Drole 65-krat. Nada Drole je lani osvojila slovensko planinsko

transverzalo, Jožeta Štendlerja in Mire Krivec so se spomnili ob njunih življenjskih

jubilejih, Jožeta Dakskoblerja pa ob 5. obletnici vodništva.

Posebno zahvalo je društvo izrazilo članici Liljani Gatej, ki je po skoraj desetih letih

prenehala z aktivnim vodništvom.

Delo društva so pohvalili gostje iz PD Ajdovščina, PD Tolmin, TIC-a Podbrdo, Društva

Baška dediščina, Turistične zveze Gornjega Posočja, Turističnega društva Podbrdo in

predsednik KS Grahovo ob Bači.

 

                 Slike: Alenka Zgaga     Galerija                                           Tekst: Olga Zgaga
Preberi celotno novico
Zaprtje večine planinskih poti v Sloveniji

Zaprtje večine planinskih poti v Sloveniji

 

Zaprtje večine planinskih poti v Sloveniji

 

 

Še enkrat vam pošiljam sporočilo, ki ste ga prejeli v soboto. Prosim vas, da na navedene naslove sporočite podatke o planinskih poteh za katere želite, da bodo ostale zaprte tudi po 14. 2. 2014, ko bo odpravljena splošna zapora planinskih poti.

Lep planinski pozdrav

Matej Planko

 

Kot ste verjetno že seznanjeni, sem včeraj glede na naravno katastrofo, ki je v zadnjem tednu dni zajela Slovenijo, odobril začasno zaprtje večine planinskih poti (http://www.pzs.si/novice.php?pid=9030) in sicer v tistih občinah, za katere smo po preverjanju na terenu uspeli pridobiti informacijo, da so planinske poti lahko poškodovane ali neprehodne zaradi žledoloma ali snegoloma. V vednost vam pošiljam spodnji dopis, ki sem ga danes poslal članom Upravnega odbora PZS, kjer sem podrobno pojasnil razloge za takšno odločitev.

Vsa planinska društva, skrbnike planinskih poti, prosim, da na el. naslov pota@pzs.si in info@pzs.si ali na naslov »Planinska zveza Slovenije, p. p. 214, 1001 Ljubljana« do četrtka, 13.2., sporočite seznam planinskih poti, katere bodo zaradi posledic žledoloma ali snegoloma do vašega preklica zaprte. Zbrana obvestila o zaprtju bomo objavili v planinskih medijih, hkrati pa bomo za pomoč pri obveščanju javnosti prosili tudi sredstva javnega obveščanja. Glede na splošno nevarnost gibanja v gozdovih, ki jih je prizadela naravna ujma, vam priporočam, da planinske poti v vašem skrbništvu zaprete tudi, če lahko upravičeno domnevate, da so planinske poti delno ali v celoti neprehodne. Oglede planinskih poti opravite, ko se razmere umirijo in ko za gibanje v gozdovih ne bo več veljala splošna nevarnost. V petek, 14.2., bom javnost seznanil z odpravo splošne zapore večine planinskih poti in od takrat naprej bo zapora veljala samo še za tiste planinske poti, ki jih boste zaprli skrbniki planinskih po

Sporočam tudi, da bo v ponedeljek ali torek Komisija za planinske poti PZS vsem planinskih društvom poslala podrobnejša navodila glede postopkov zapiranja planinskih poti ter prve informacije glede preverjanja stanja ter ocenjevanja škode. Prosim tudi, da spremljate spletno stran PZS (www.pzs.si), kjer bomo vsa tovrstna obvestila redno objavljali.

V PZS hkrati priporočamo in pozivamo:

·         Gibanje v naravnem okolju v teh dneh naj bo omejeno le na položnejša in nižje ležeča območja, ki so dovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov ter izven gozdov in od žleda prizadetih območij.

·         Zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov odsvetujemo tudi obisk gora, saj ob takih razmerah lahko pričakujemo številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Na širšem območju Julijskih Alp (vključno z zahodnim delom Karavank) je v teh dneh zapadlo več kot meter novega snega, tako da obstaja velika nevarnost snežnih plazov. Le ta se bo s predvidenim dežjem ob koncu tedna do nadmorske višine 1000 m še povečala, višje pa pričakujemo nove snežne padavine. Tako v naslednjih dneh absolutno odsvetujemo hojo v visokogorje.

·         Planinska društva pozivamo tudi, da izvajanje društvenih aktivnosti do nadaljnjega prilagodite trenutnemu stanju v naravi in upoštevate zaprtost planinskih poti.

Lep planinski pozdrav,

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preberi celotno novico
OBČNI ZBOR 2014

OBČNI ZBOR 2014

PD Podbrdo        Matična št. 5127645000

   Podbrdo 73/A      Šifra dejavnosti 93.120

       5243 Podbrdo         D. št. SI57522685

                                              Transakcijski račun 04753-0000139002

                                                     TEL. št. 00386(05)3808260

 

 

___________________________________________________________________________

 

VABILO NA OBČNI ZBOR

 

Na podlagi 26. člena Statuta PD Podbrdo in sklepa upravnega odbora društva sklicujem redni letni zbor Planinskega društva Podbrdo.

 

OBČNI ZBOR BO V SOBOTO, 22.02.2014, OB 18.00 URI, V DVORANI KS GRAHOVO OB BAČI

 

Za občni zbor predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1.      Otvoritev in pozdravni nagovor, ter izvolitev delovnih teles

2.      Poročilo predsednika in ostalih članov po posameznih odsekih za leto 2013

3.      Finančno poročilo 2013

4.      Poročilo nadzornega odbora 2013

5.      Razprava in potrditev poročil za leto 2013

6.      Razrešnica organom PD Podbrdo

7.      Volitve novih organov PD Podbrdo

8.      Smernice dela Planinskega društva Podbrdo za leto 2014

9.      Finančni načrt 2014

10.  Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2014

11.  Potrditev novega statuta – pravil društva

12.  Podelitev priznanj članom društva (pohvala PZS, majice ter priznanja akcije Na obisk na Črno   prst)

13.  Beseda gostov

14.  Razno

 

Dolžnost vseh članov je tudi aktivna udeležba na Občnem zboru. Občni zbor je sklepčen če je na njem vsaj polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se sklepanje preloži za 30 minut. Po preteku tega je Občni zbor sklepčen ne glede na število udeležencev. Občni zbor PD Podbrdo je odprt tudi za ostale udeležence, ki niso člani društva. Ti na njem nimajo glasovalne pravice.

Uradnemu delu bo sledila pogostitev ter zabava z živo glasbo.

 

Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2014, prav tako je možnost plačila le te tudi v Bifeju Ančka v Podbrdu.

 

Planinski pozdrav!

 

Podbrdo, 18.01.2014                                                            UO PD Podbrdo

                                                                                                    Predsednik

                                                                                                Štenkler Tomaž
Preberi celotno novico
Plaz izpod Črne prsti

Plaz izpod Črne prsti

Plaz izpod Črne prsti prihrumel v Stržišče

 

galerija slik
Preberi celotno novico
MDO PD Posočlja se predstavi v slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani

MDO PD Posočlja se predstavi v slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani

 

 

Poročilo delovne skupine za projekt MDO »PD Posočja se predstavijo v Planinskem muzeju v Mojstrani«

 

 

Delovno skupino sestavljajo:

Žarko Rovšček (PD Tolmin), Irena Šinkovec (PD Ajdovščina), Anka Vončina (PD Idrija),

Slavica Murovec (PD Nova Gorica), Olga Zgaga (PD Podbrdo).

Vseh sej se je udeležil tudi predsednik MDO Posočja Gregor Rupnik.

Seje so bile tri, dvakrat v Tolminu in enkrat v Novi Gorici.

Prve se je udeležila tudi podpredsednica PZS Slavica Tovšak, ki je že izpeljala predstavitev

društev MDO Podravja.

Skupina je v maju obiskala Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Dogovorila se je za datum

razstave, si ogledala razstavni prostor in dobila koristne napotke za delo.

Do jeseni je oblikovala okvirne teme, ki naj bi predstavile delovanje društev MDO Posočja.

Trenutno delovna skupina še zbira gradivo, tako v besedi kot v sliki. Vsebina bo predstavljena

na dvanajstih roll-up panojih. V kratkem bo pričela s sestavljanjem vsebine, ki jo bo nato

predala oblikovalcem.

Datum otvoritve razstave je bil v začetku nastavljen za mesec maj 2014. Sporočeno nam je

bilo, da se bo najbrž zavlekel.

Zapisala¨Olga Zgaga                                                                     GALERIJA SLIKPreberi celotno novico
Predavanje

Predavanje

                                                                                                                                     Predavanje
Preberi celotno novico
Črna prst v nedeljo 12. januarja 2014 Foto Simon Drole

Črna prst v nedeljo 12. januarja 2014 Foto Simon Drole

Črna prst v nedeljo 12. januarja 2014 Foto Simon Drole

 

Galerija slik
Preberi celotno novico
Statut društva

Statut društva

PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA PODBRDO (STATUT)

 

S klikom na spodnjo ikonco si lahko preberete "statut" planinskega društva Podbrdo.

Pripombe in pohvale pošljite na naslov: pdpodbrdo73a@gmail.com

Lep pozdrav: Upravni odbor

 
Preberi celotno novico
SREČNO 2014

SREČNO 2014

SREČNO NOVO LETO 2014

 

Vse, v kar upate, naj se izpolni,

kar iščete, naj se odkrije,

kar si želite, naj se uresniči.

Srečno 2014 in varen korak!      

                  PD PODBRDO
Preberi celotno novico
 24 Pages« First ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... Last »
 


Izdelava spletne strani: MINK
Page generated in 0.01911 seconds with 22 queries

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...