Planinsko društvo Podbrdo    

            

Zadnji vpis v obvestila - Poslano od: darkdog - Nedelja, 22 September 2019 16:09
KOČA NA ČRNI PRSTI JE ZAPRTA / ČRNA PRST HUT IS CLOSED
Novice

Novice->Obvestila   
Zaprtje večine planinskih poti v Sloveniji

Zaprtje večine planinskih poti v Sloveniji

 

Zaprtje večine planinskih poti v Sloveniji

 

 

Še enkrat vam pošiljam sporočilo, ki ste ga prejeli v soboto. Prosim vas, da na navedene naslove sporočite podatke o planinskih poteh za katere želite, da bodo ostale zaprte tudi po 14. 2. 2014, ko bo odpravljena splošna zapora planinskih poti.

Lep planinski pozdrav

Matej Planko

 

Kot ste verjetno že seznanjeni, sem včeraj glede na naravno katastrofo, ki je v zadnjem tednu dni zajela Slovenijo, odobril začasno zaprtje večine planinskih poti (http://www.pzs.si/novice.php?pid=9030) in sicer v tistih občinah, za katere smo po preverjanju na terenu uspeli pridobiti informacijo, da so planinske poti lahko poškodovane ali neprehodne zaradi žledoloma ali snegoloma. V vednost vam pošiljam spodnji dopis, ki sem ga danes poslal članom Upravnega odbora PZS, kjer sem podrobno pojasnil razloge za takšno odločitev.

Vsa planinska društva, skrbnike planinskih poti, prosim, da na el. naslov pota@pzs.si in info@pzs.si ali na naslov »Planinska zveza Slovenije, p. p. 214, 1001 Ljubljana« do četrtka, 13.2., sporočite seznam planinskih poti, katere bodo zaradi posledic žledoloma ali snegoloma do vašega preklica zaprte. Zbrana obvestila o zaprtju bomo objavili v planinskih medijih, hkrati pa bomo za pomoč pri obveščanju javnosti prosili tudi sredstva javnega obveščanja. Glede na splošno nevarnost gibanja v gozdovih, ki jih je prizadela naravna ujma, vam priporočam, da planinske poti v vašem skrbništvu zaprete tudi, če lahko upravičeno domnevate, da so planinske poti delno ali v celoti neprehodne. Oglede planinskih poti opravite, ko se razmere umirijo in ko za gibanje v gozdovih ne bo več veljala splošna nevarnost. V petek, 14.2., bom javnost seznanil z odpravo splošne zapore večine planinskih poti in od takrat naprej bo zapora veljala samo še za tiste planinske poti, ki jih boste zaprli skrbniki planinskih po

Sporočam tudi, da bo v ponedeljek ali torek Komisija za planinske poti PZS vsem planinskih društvom poslala podrobnejša navodila glede postopkov zapiranja planinskih poti ter prve informacije glede preverjanja stanja ter ocenjevanja škode. Prosim tudi, da spremljate spletno stran PZS (www.pzs.si), kjer bomo vsa tovrstna obvestila redno objavljali.

V PZS hkrati priporočamo in pozivamo:

·         Gibanje v naravnem okolju v teh dneh naj bo omejeno le na položnejša in nižje ležeča območja, ki so dovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov ter izven gozdov in od žleda prizadetih območij.

·         Zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov odsvetujemo tudi obisk gora, saj ob takih razmerah lahko pričakujemo številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Na širšem območju Julijskih Alp (vključno z zahodnim delom Karavank) je v teh dneh zapadlo več kot meter novega snega, tako da obstaja velika nevarnost snežnih plazov. Le ta se bo s predvidenim dežjem ob koncu tedna do nadmorske višine 1000 m še povečala, višje pa pričakujemo nove snežne padavine. Tako v naslednjih dneh absolutno odsvetujemo hojo v visokogorje.

·         Planinska društva pozivamo tudi, da izvajanje društvenih aktivnosti do nadaljnjega prilagodite trenutnemu stanju v naravi in upoštevate zaprtost planinskih poti.

Lep planinski pozdrav,

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preberi celotno novico
OBČNI ZBOR 2014

OBČNI ZBOR 2014

PD Podbrdo        Matična št. 5127645000

   Podbrdo 73/A      Šifra dejavnosti 93.120

       5243 Podbrdo         D. št. SI57522685

                                              Transakcijski račun 04753-0000139002

                                                     TEL. št. 00386(05)3808260

 

 

___________________________________________________________________________

 

VABILO NA OBČNI ZBOR

 

Na podlagi 26. člena Statuta PD Podbrdo in sklepa upravnega odbora društva sklicujem redni letni zbor Planinskega društva Podbrdo.

 

OBČNI ZBOR BO V SOBOTO, 22.02.2014, OB 18.00 URI, V DVORANI KS GRAHOVO OB BAČI

 

Za občni zbor predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1.      Otvoritev in pozdravni nagovor, ter izvolitev delovnih teles

2.      Poročilo predsednika in ostalih članov po posameznih odsekih za leto 2013

3.      Finančno poročilo 2013

4.      Poročilo nadzornega odbora 2013

5.      Razprava in potrditev poročil za leto 2013

6.      Razrešnica organom PD Podbrdo

7.      Volitve novih organov PD Podbrdo

8.      Smernice dela Planinskega društva Podbrdo za leto 2014

9.      Finančni načrt 2014

10.  Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2014

11.  Potrditev novega statuta – pravil društva

12.  Podelitev priznanj članom društva (pohvala PZS, majice ter priznanja akcije Na obisk na Črno   prst)

13.  Beseda gostov

14.  Razno

 

Dolžnost vseh članov je tudi aktivna udeležba na Občnem zboru. Občni zbor je sklepčen če je na njem vsaj polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se sklepanje preloži za 30 minut. Po preteku tega je Občni zbor sklepčen ne glede na število udeležencev. Občni zbor PD Podbrdo je odprt tudi za ostale udeležence, ki niso člani društva. Ti na njem nimajo glasovalne pravice.

Uradnemu delu bo sledila pogostitev ter zabava z živo glasbo.

 

Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2014, prav tako je možnost plačila le te tudi v Bifeju Ančka v Podbrdu.

 

Planinski pozdrav!

 

Podbrdo, 18.01.2014                                                            UO PD Podbrdo

                                                                                                    Predsednik

                                                                                                Štenkler Tomaž
Preberi celotno novico
Plaz izpod Črne prsti

Plaz izpod Črne prsti

Plaz izpod Črne prsti prihrumel v Stržišče

 

galerija slik
Preberi celotno novico
MDO PD Posočlja se predstavi v slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani

MDO PD Posočlja se predstavi v slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani

 

 

Poročilo delovne skupine za projekt MDO »PD Posočja se predstavijo v Planinskem muzeju v Mojstrani«

 

 

Delovno skupino sestavljajo:

Žarko Rovšček (PD Tolmin), Irena Šinkovec (PD Ajdovščina), Anka Vončina (PD Idrija),

Slavica Murovec (PD Nova Gorica), Olga Zgaga (PD Podbrdo).

Vseh sej se je udeležil tudi predsednik MDO Posočja Gregor Rupnik.

Seje so bile tri, dvakrat v Tolminu in enkrat v Novi Gorici.

Prve se je udeležila tudi podpredsednica PZS Slavica Tovšak, ki je že izpeljala predstavitev

društev MDO Podravja.

Skupina je v maju obiskala Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Dogovorila se je za datum

razstave, si ogledala razstavni prostor in dobila koristne napotke za delo.

Do jeseni je oblikovala okvirne teme, ki naj bi predstavile delovanje društev MDO Posočja.

Trenutno delovna skupina še zbira gradivo, tako v besedi kot v sliki. Vsebina bo predstavljena

na dvanajstih roll-up panojih. V kratkem bo pričela s sestavljanjem vsebine, ki jo bo nato

predala oblikovalcem.

Datum otvoritve razstave je bil v začetku nastavljen za mesec maj 2014. Sporočeno nam je

bilo, da se bo najbrž zavlekel.

Zapisala¨Olga Zgaga                                                                     GALERIJA SLIKPreberi celotno novico
Predavanje

Predavanje

                                                                                                                                     Predavanje
Preberi celotno novico
Črna prst v nedeljo 12. januarja 2014 Foto Simon Drole

Črna prst v nedeljo 12. januarja 2014 Foto Simon Drole

Črna prst v nedeljo 12. januarja 2014 Foto Simon Drole

 

Galerija slik
Preberi celotno novico
Statut društva

Statut društva

PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA PODBRDO (STATUT)

 

S klikom na spodnjo ikonco si lahko preberete "statut" planinskega društva Podbrdo.

Pripombe in pohvale pošljite na naslov: pdpodbrdo73a@gmail.com

Lep pozdrav: Upravni odbor

 
Preberi celotno novico
SREČNO 2014

SREČNO 2014

SREČNO NOVO LETO 2014

 

Vse, v kar upate, naj se izpolni,

kar iščete, naj se odkrije,

kar si želite, naj se uresniči.

Srečno 2014 in varen korak!      

                  PD PODBRDO
Preberi celotno novico
Nočni pohod Simona Kosa

Nočni pohod Simona Kosa
Preberi celotno novico
Prijava nezgode......

Prijava nezgode......

PRIJAVA NEZGODE
Postopek prijave škodnega primera iz naslova nezgodnega zavarovanja
.


V primeru NEZGODE:
  • V primeru nezgode pokličite 112 in upoštevajte navodila operaterja in gorske reševalne službe.
  • Poiščite zdravniško pomoč in se med zdravljenjem držite navodil zdravnika.
  • Po končanem zdravljenju prijavite nezgodo prek spletnega obrazca na www.pzs.si ali z izpolnitvijo obrazca Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS. Priložite kopije vse zdravniške dokumentacije o poteku in trajanju zdravljenja, skupaj z izvidi o morebitnih posledicah, ter podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.
  • Obrazec se pošlje na PZS (po pošti ali e-pošti). PZS prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek.
  • Če se uveljavlja tudi zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah, je treba ob prijavi predložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov reševanja.

V primeru SMRTI:
  • Upravičenec izpolni obrazec Prijava smrti, ki je prav tako na voljo na spletni strani PZS in objavljen v Obvestilih PZS; prijavi priložite tudi zahtevano dokumentacijo in jo pošljite na PZS (po pošti ali e-pošti).

UVELJAVLJANJE STROŠKOV REŠEVANJA V TUJIH GORAH
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja za reševanje v gorah.
  • Če je potrebno reševanje v tujih gorah, mora zavarovanec poravnati račun za reševanje. Znesek bo v primeru potrjenega zavarovalnega jamstva naknadno povrnila zavarovalnica.
  • Zavarovanje uveljavljate s spletnim obrazcem na www.pzs.si ali obrazcem Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga posredujete na naslov PZS. Priložite kopijo računa za stroške reševanja in potrdilo o plačilu. Člani P+O, S+Š, B, B1 in A izpolnijo obrazec PRIJAVA STROŠKOV REŠEVANJA ALI VRNITVE zavarovalnice Wiener Städtische. Člani A+ izpolnijo obrazec PRIJAVA ŠKODE ZA PLAČILO STROŠKOV REŠEVANJA/ NUDENJA MEDICINSKE POMOČI zavarovalnice Generali .

PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA IZ ODGOVORNOSTI
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja odškodninske odgovornosti.
  • Če je zavarovanec v okviru dejavnosti povzročil škodo tretji osebi, izpolni obrazec Prijava škodnega primera zavarovanca odgovornosti.
  • Na voljo je spletni obrazec ali obrazec, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga pošljete na naslov PZS.

OPOZORILO:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo PZS ali GrECo JLT, d. o. o., in ne neposredno zavarovalnice.

Vse dodatne informacije:


Preberite si še vse o Članarini PZS 2013 in Zavarovanju članstva.

Obrazci (več v zavihku Članstvo)
Dokumenti ZAVAROVALNICE Wiener Städtische in Generali:
PDF Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje (156,83 KB)
PDF Posebni pogoji za kolektivno nezgodno zavarovanje (59,51 KB)
PDF Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti (270,69 KB)
PDF Prijava škodnega primer odgovornosti zavarovanca (87,45 KB)
PDF Odškodninski zahtevek (84,52 KB)
PDF Prijava nesreče (150,16 KB)
PDF Prijava smrti (85,85 KB)
PDF Stroški reševanja ali vrnitve (147,29 KB)
PDF Prijava škode za plačilo stroškov reševanja/ nudenja medicinske pomoči (105,67 KB)
XLS Obrazec -seznam vplačnikov dodatnega zavarovanja/ reševanje za ves svet (družinsko) (28,50 KB)
Preberi celotno novico
 22 Strani« Prvi ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... Zadnji »
 


Izdelava spletne strani: MINK
Stran zgenerirana v 2.73194 sekundah z 22 poizvedb v bazi

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...